Viditeľné postavenie webu v internetových vyhľadávačoch je základom rastúcej návštevnosti

V podstate pre každý web je dôležité, aby bol optimalizovaný a dobre viditeľný, najlepšie v internetových vyhľadávačoch ako napr. Google, Seznam, Bing, atď. Práve toto je cesta, vďaka ktorej môže dotyčný web objaviť veľké množstvo potenciálnych návštevníkov.
Fakt, že internet je dnes veľmi efektívnym médiom možno ani netreba spomínať. Na tejto ploche tým pádom vzniká obrovské množstvo spoplatnených reklám. Tie môžu mať rôznu formu, no k originálnym sa radí práve organické a teda prirodzené zviditeľnenie vo vyhľadávačoch.Žena s bielym laptopom

  • Pretože ide o prirodzenú cestu, pomocou ktorej človek sám hľadá a väčšinou nájde to, čo ho úprimne zaujíma.

Základom lepšej viditeľnosti je ale to, aby daný web dosiahol vyššiu priečku vo výsledkoch hľadania. A možno ešte dôležitejšie to, aby sú túto relatívnu priečku udržal. A k tomu je potrebné seo https://www.seolight.sk.
Search Engine Optimization a teda optimalizácia pre vyhľadávače je v skratke pomerne veľa úkonov, ktoré sa zapríčiňujú o to, aby googleboti označili konkrétny web za čo najviac hodnotný a relevantný k hľadaným výrazom. Takouto prirodzenou cestou ho následne užívateľovi podsunú na popredné priečky vo výsledkoch. Musí sa hľadieť na on-page (vnútorné) ako aj off-page (vonkajšie) body optimalizácie.
K on-page faktorom môžeme v stručnosti zaradiť vnútornú formu webu, jeho prevedenie a napríklad aj rýchlosť načítania či kompatibilitu s mobilnými zariadeniami, zatiaľ čo o vonkajšie faktory sa dá efektívne starať napríklad tvorbou spätných odkazov. Toto je však len náčrt celého procesu, ktorý je pochopiteľne oveľa komplikovanejší a v mnohých prípadoch si žiada zásah špecialistu.Macbook Air, Google, ženské ruky

  • Optimalizácia má tendenciu priniesť na váš web podstatne vyššiu návštevnosť, no pokiaľ sa vykoná neodborne alebo s chybami, môže mať opačný dopad v podobe penalizácie a toho, že sa bude vo výsledkoch nachádzať na nižších priečkach.