Tantra pre moderného človeka

Tantra je prastará technika spojenia s erotickými zónami tela, ale aj prepojením na duchovnú súčasť a naše hmotné telo. Svoje korene má v starovekej Indii a zdá sa, že je toto učenie modernému človeku, zameranému na technológie a civilizačný pokrok, vzdialené, ale nemýľte sa, je nám to prirodzené a blízke. Určite, sú rozdiely medzi vtedajším a dnešným vnímaním, ale niektoré princípy sú nemenné, napríklad, že telo a duch musí byť v rovnováhe a sme tvorení energiou. Aj tá sexuálna energia je veľmi dôležitá pre harmonické fungovanie nášho života, a netreba ju podceňovať. Ako sa to dá zabezpečiť? Ako je tantra vnímaná teraz?

tantra

Čo prináša tantra masáž v modernom svete https://magictantra.sk/tantra-masaz-v-modernom-svete-co-cloveku-prinasa/? Tantra bola kedysi viac spojená s úsilím o duchovné osvietenie, cesta za sebapoznaním, dnes je zameraná na sexuálnu stránku človeka, na nazeranie cez zmysly. Zmysly sú naším vodcom, zmyslová skúsenosť napomáha budovať dobrý vzťah k sebe, ako aj odstrániť bloky v partnerskej intimite, vnímať svoje telo ako celok, nielen na povrchovej, ale aj hĺbkovej úrovni. Tantra masáž je priam posvätným akom, zahŕňajúc prvok – pozdrav namasté. Tým je vzdaná úcta a rešpekt k partnerovi (aj tomu, kto odovzdáva a prijíma masáž).

tantra

Rozprúdenie energetických častí tela zlepšuje náladu a sebavedomie, naladenie sa na vlastné libido slúžia aj k tomu, aby sme sa lepšie spoznali a vnímali sa ako celok. Je to veľmi podstatné pre zachovanie dobrého psychosomantického stavu. Nehovoriac o úžasnom pocite relaxu a pokoja, v ktorom je naše telo ešte dlho po masáži. Tantra Diamond Salon Bratislava je sídlom harmónie pre vás v dnešnom často náročnom stresujúcom svete a masáž si môžete zvoliť podľa svojich chúťok, nálady a preferencií. Stačí, ak si nájdete našu webovú stránku, rezervujete si termín a budete opäť bližšie (nielen) svojej duchovnej podstate.