Nezařazené

Až 11 štátov Eú údajne trpí sociálnou a ekonomickou nevyrovnanosťou

V marci tohto roku bola zverejnená analýza, ktorej výsledok poukazuje na celoročný ekonomický a sociálny status jednotlivých krajín, ktoré sú členmi Eú a rozdiel medzi týmito dvoma hlavnými ukazovateľmi. Pomocou tejto analýzy sa žiaľ vo väčšine štátoch zistil viditeľný rozdiel, teda nerovnováha výsledkov týkajúcich sa ekonomickej a sociálnej stability. Na základe týchto štatistík sa tak dotyčným štátom predloží istý program, ktorý by mal nevyrovnané ukazovatele napraviť. Čo sa týka ekonomického stavu Slovenska, údajne je na tom po finančnej stránke relatívne dobre, na základe čoho sa však odporúča dofinancovanie rôznych sociálnych štruktúr, v ktorých má naša krajina nedostatky a medzery.

vlajky

Konkrétnejšie má za úlohu obohatiť školstvo a možnosť lepšieho vzdelania, zdravotníctvo a jeho starostlivosť, ale aj lepšie pripravenie nezamestnaných ľudí na pracovný trh a podporiť prostriedky v boji s korupciou.

Spomínaný výskum a analýza štátov v Eú však ukázala veľmi negatívny výsledok poukazujúci na fakt, že celkovo až 11 z 12 krajín je postihnutých ekonomickou a sociálnou nevyrovnanosťou. Takéto skúmanie však musí konkrétnejšie preukázať, nad ktorými krajinami hrozí najväčší výkričník, teda najväčší rozdiel. Z tohto pohľadu sú totiž aj medzi nevyrovnanými krajinami rozdiely, ktoré sú v mnohých prípadoch až alarmujúce. Za najviac nevyrovnané krajiny boli označené:

•         Cyprus, Taliansko, Chorvátsko
O niečo lepšie sú na tom tieto krajiny s o niečo lepšou štatistikou pokazujúcou na tie dva hlavné faktory, ale rovnako aj v týchto prípadoch sa poukazuje na existujúcu nevyrovnanosť, ktorú treba postupne riešiť :

euro

•         Francúzsko, Bulharsko, Nemecko, Portugalsko, Írsko, Holandsko, Španielsko, Švédsko
Takže jediný štát, ktorý vyšiel v otázke ekonomickej a sociálnej vyrovnanosti s čistým štítom je zem, ktorej názov je veľmi podobný našej, Slovinsko / i/. Podľa týchto výsledkov by sa dalo dalo usúdiť, že Slovinci majú ekonomický i sociálny systém, ktorým sa môžu ostatné krajiny inšpirovať. Podarí sa to?