Nezařazené

Motivácia v práci

Pracovný život tvorí významnú časť dňa každého jednotlivca, keďže v práci strávime priemerne tretinu svojho času, ďalšiu tretinu zaberie spánok a zvyšná tretina je k dispozícii na všetky ostatné záležitosti.

Práca je však najdôležitejšou činnosťou, keďže jednotlivec v nej nachádza svoje uplatnenie a sebarealizáciu. Zároveň tým získava prostriedky na zabezpečenie svojho živobytia resp. financie na normálne fungovanie svojho rodinného spoločenstva.
motivační vzkaz
Je preto potrebné, aby mal človek ku svojmu zamestnaniu pozitívny vzťah, lebo z dlhodobého hľadiska nie je nič horšie, keď práca slúži vyslovene len na získanie finančných prostriedkov, ale pracovník k nej nemá žiadny alebo veľmi negatívny vzťah.

A práve tou hybnou silou, ktorá pomáha pracovníkovi vytvoriť si pozitívny vzťah k svojej práci, je pojem, ktorý sa označuje ako MOTIVÁCIA.
Motiváciaje vnútorný impulz, ktorý pomáha jednotlivcovi v pracovnom procese tým, že si presne a jasne uvedomuje, prečo pracuje a aký výsledok od toho očakáva.
kontrola splněných přání
Motivácia

  • Slúži na vlastné sebazdokonaľovanie a napredovanie nielen v pracovnom, ale aj v osobnom živote.
  • Je potrebná, aby rástla pracovná výkonnosť zamestnanca a organizácie celkovo a tým pádom viedla k obojstrannej spokojnosti.
  • Dáva pracovníkovi dobrý pocit z vykonanej práce, ktorý môže byť impulzom do ďalšej činnosti.
  • Pomáha človeku prekonať náročné obdobia a úlohy, ktoré sú na neho kladené a tým pádom ho vychováva k určitej sebadisciplíne.
  • Rozvíja osobnosť a pozitívne charakterové vlastnosti človeka, ktoré sa zídu aj v osobnom živote.
  • Je nevyhnutným predpokladom úspešnosti celého pracovného procesu, ktorý prostredníctvom nej získava určitú dynamiku.
  • Rozvíja tvorivosť, ktorá prináša inovatívne prístupy a postoje vedúce k nárastu kreatívnych riešení.
  • Je jednoznačne pozitívnym javom, ktorý je nevyhnutným prostriedkom k zvyšovaniu celkovej prosperity organizácie.