Právo silnejšieho

Nachvíľu si rozoborme pre Slovensko i Česko pamätné obdobie, kedy nastala takzvaná revolúcia a teda i zmena systému a zmena spoločenských návykov. Presnejšie sa jedná o začiatky deväťdesiatich rokov. Tých zmien nastalo veľa, všetky asi do jedného článku nebudem môcť spísať. Preto sa zameriam na konkrétnejšiu tému-.
Komunistický režim a Československý štát vlastnili množstvo podnikov. Boli štátne, podnikanie vtedy nebol spôsob obživy. Skrátka množstvo výrobní, hotelov i reštaurácií, pamätných budov,… vlastnil jedine štát.

samopal

A teraz si zoberme situáciu, kedy po roku 89 režim odstúpil. Tým pádom sa oficiálne vzdal moci a teda i všetkého, čo mu kedysi patrilo, vrátane spomínaných výrobní, hotelov,… Nastala teda otázka, kto ich má právo vlastniť ďalej?
Odpoveď znela, že má na ne právo každý občan, teda v tej dobe sa jednalo o 10 000 000 ľudí. Nastalo obdobie, kedy sa všetko predávalo na dražbách a tých sa mohol zúčastniť každý, kto mal záujem. K účasti na dražbe a k samotnému odkúpeniu budovy však každý potreboval takzvaný „investičný kupón“, ktorý sa dal zohnať aj za výhodnú čiastku- 1000 Kčs. Takže ak ste sa zúčastnili dražby, mohli ste sa zo dňa na deň stať podnikateľom a vlastníkom honosných stavieb, ktoré však potrebovali odznova naštartovať svoju činnosť. Budova bola Vaša, takže bolo už len na Vás, akou cestou podnikania sa budova spolu s Vami vyberie. Mohli ste ju skrášliť, prerobiť a je možné, že by Vám zabezpečila pekné živobytie na niekoľko veľa rokov.

rozbité sklo

Slovenský seriál Mafiáni nám však dnes už podľa pravdivých zdrojov pekne ukazuje, že to nebolo také jednoduché. V ceste Vám nestal štát, ani KGB, ani ŠTB, ale nebezpeční ľudia, ktorí dokázali využiť dočasnej anarchie. Veľakrát sa jednalo o ľudí, ktorí dokázali zorganizovať napríklad skupinu prepustených väzňov a sľúbiť im bohatú budúcnosť, pokiaľ použijú svoje svaly a niekedy i zbraň. Teda podniku ste sa museli vzdať a prenechať ho týmto ľuďom, ktorí však o chvíľu zbadali nové príležitosti a tieto spomínané podniky začali chátrať, alebo ich spálili kvôli poistke. Takto sme ako Slovensko prišli o veľkú časť podnikov a budov, ktoré prišli do rúk tým nesprávnym „podnikateľom.“