Nezávislosť je neprirodzená

Psychológovia sa zhodujú v tvrdení, že každý z nás je sociálna bytosť, ktorá k svojmu životu potrebuje závislosť. Na rodine, vzťahoch, láske vo všetkých formách a iným prejavom denného života. Závislosť máme vrodenú a snaha o absolútnu nezávislosť je neprirodzená.emancipácia

Historický boj o nezávislosť žien

Je potrebné rozlišovať nezávislosť žien od emancipácie. Výdobytky pre ženy vo forme volebného práva, finančnej nezávislosti, možnosti pracovať, rozhodovať sú rozumné úspechy odvážnych žien.
Emancipácia vo forme zrieknutia sa rodiny, uprednostnenia celoživotnej kariéry a úspechu sú krokom späť. Dnes na svete neexistuje žena, ktorej by sa podarilo dosiahnuť rovnováhu medzi kariérou, rodinou a vzťahom samej k sebe. Pri prevahe jedného prvku pokrivkáva druhý.
Zákon zachovania energie platí aj v tejto sfére – čo dáš, to dostaneš. Preto je rozumné, aby mladé moderné ženy spoznali najprv sami seba a svoje túžby a potreby. Z tohto poznania sa bude ďalej odvíjať ich život emancipovanej alebo neemancipovanej ženy. Akokoľvek to mnohé budú popierať, ich postoje a rozhodnutia sú vo väčšine postavené na citovosti. Tá je prirodzená každej žene a jej popieranie nemá význam. Rozhodnutia iba z rozumu nie sú vždy správne.
Každá žena prirodzene túži po mužskej ochrane, pozornosti a galantných prejavoch. Úplné vyrovnanie sa mužom je pre ženy nesprávny smer a emocionalita im to ani nepovolí.žena a muž

Protipóly – muž a žena

Vesmír funguje na priťahovaní sa protikladov a nie na vyrovnávaní sa. Harmonický celok je postavený na tomto princípe a je jeho výsledkom.
Množstvo odbornej literatúry sa venuje vzťahu muž a žena, emancipácia ženy, rovnosť muža a ženy. Akákoľvek teória nepomáha – zákonitosti prírody sú nemenné. Aby vzťah, celok, vesmír správne fungoval žena má byť ženou a muž mužom. Vo všetkých prejavoch, postojoch a v celom bytí.
Ak sa to budeme snažiť zmeniť veľa párov bude nešťastných a väčšina emancipovaných žien bude žiť kariérne úspešný, ale inak prázdny život.