Nezařazené

Kto raz začne, ťažko s tým skončí

Ťažko posúdiť, ktorú pozitívnu vlastnosť motorového vozidla predovšetkým mali na pamäti jeho vynálezcovia, v každom prípade im sú dnešní ľudia za mnohé vďační. Vďaka ich nápadu sa nemusíme spoliehať na kone, ani odpratávať zbytočné odpadky po týchto zvieratách. Každý z nás môže kam len chce, nemusí sa obmedzovať vzdialenosťami.

Na druhej strane sme sa stali otrokmi našich vozidiel, nezdá sa vám? Za pocit obrovskej slobody platíme. Peniazmi na povinné zmluvné poistenie, pravidelný servis, benzín, pokuty, diaľničné známky. A zdravím za to, že sme sa stali lenivejšími a sme schopní nechať sa odviezť len pár metrov, aby sme si kúpili hoci chlieb. Ten, kto tvrdí, že je to rýchlejšie a pohodlnejšie má síce pravdu, ale tiež máme rýchlejšie a pohodlnejšie namierené k obezite, cukrovke, infarktu alebo mŕtvici. Rovnako sa každý deň vystavujeme možnosti dopravnej nehody, aj keď si to málokto z nás prizná.

Alternatívy pre alternatívnych ľudí

Existujú však aj celé rodiny, ktoré podliehajú opačnému trendu. Presúvajú sa zásadne na bicykli, kolobežke alebo prostriedkami hromadnej dopravy. Pocit slobody tým nestrácajú a pritom zažijú všelijaké veselé a možno aj nezabudnuteľné príhody. K tomu si aj zašportujú, pretože sa trochu viac nachodia. Ušetria, pretože sa nemusia trápiť nákladným povinným zmluvným poistením ani ostatnými poplatkami, pokutu za rýchlosť nikdy nedostanú.

Zdraviu naproti

Nakoniec však z toho vyplýva jediné. Človek je závislý na veciach len do tej miery, do ktorej to sám dovolí. Preto nedovoľte, aby kus drahého plechu ovládal vaše správanie a skúste nájsť vhodnú mieru medzi jeho úžitkom a ovládaním sa. Možno budete nielen bohatší, ale aj zdravší a spokojnejší.