Nezařazené

Odmeňovanie a motivácia zamestnancov. Motivujú iba peniaze?


Strach zamestnancov nemotivuje
Zastrašovaním sa u zamestnancov vo väčšine prípadov nevybuduje skutočné nadšenie a zodpovednosť pre vykonávanie práce. Akýkoľvek zmysel pre zodpovednosť vybudovaný zo strachu, nemá zvyčajne dlhodobé trvanie. Samozrejme, že každý zamestnanec si pod tlakom dokončí svoje každodenné povinnosti, ale nie na základe vlastnej motivácie.
Zastrašovanie tiež potláča kreativitu, lebo zamestnanec ktorý sa obáva o kvalitu svojho výkonu môže robiť svoju prácu lepšie, no na druhú stranu to môže mať aj opačný efekt pri ktorom je frustrovaný z neustáleho strachu či napätia. Tým pádom sa zablokuje prílev kreatívnych nápadov a zníži sa motivácia.

zaměstnanci.jpg

Dôverujte svojim zamestnancom
Jedným zo spôsobov ako sa vyhnúť vedeniu zamestnancov prostredníctvom zastrašovania je veriť im. Dôvera je centrom zodpovednosti a jadrom vnútropodnikovej kultúry. Vedie namiesto ako k strachu ktorý demotivuje k vnútornej motivácii . Niektoré štúdie dokazujú, že viac samostatnosti vedie k vyššiemu výkonu zo strany zamestnancov.

Stanovte presné očakávania
V dnešnej dobe je pracovisko miestom, ktoré má tendenciu rýchlo meniť svoje priority a ciele a to môže zamestnancov zmiasť, preto je ťažké udržať si zamestnancov pokiaľ tieto ciele často meníte. Bez dobre formulovaných cieľov sa zamestnanci rýchlejšie frustrujú a začnú vykazovať znaky toho, že chcú opustiť takéto zamestnanie.
Optimálnym riešením je organizovať otvorené diskusie nadriadených so zamestnancami, kde budú presne sformulované požiadavky čo sa očakáva od zamestnancov ako od jednotlivcov a celého kolektívu.

peníze.jpg

Sústreďte sa na pozitíva pracovného výkonu
Nikto nemá rád kritiku na pracovisku či už sa jedná o zamestnancov alebo manažérov. Avšak aj kritika a hodnotenie nedostatočného výkonu má svoje miesto na pracovisku keďže je to zodpovednosť vedenia. Správnym ťahom v takýchto situáciách je predovšetkým zvýraznenie pozitív pracovného výkonu a nie negatív.
Je dôležité diskutovať so zamestnancami a vyzdvihnúť ich silné stránky, dať im primerané komplimenty či odmeniť produktivitu a kreativitu.

Dôvera je obojstranná cesta
Pokiaľ vedenie aplikuje predchádzajúce tipy, vytvára to pracovné prostredie v ktorom zamestnanci majú dôveru vo svoje vedenie. Vzájomná dôvera zlepšuje komunikáciu medzi zamestnancami a vedením, a to zlepšuje pracovné prostredie v ktorom sa zodpovednosti nezdajú ako ťažké bremeno ale naopak.